Trung Quốc dùng công nghệ in 3D kim loại cho tên lửa đẩy [HOT]

Trung Quốc dùng công nghệ in 3D kim loại cho tên lửa đẩy [HOT]

Video: Camera quan sát