Quạt thông minh đeo cổ có thể làm mát 12 tiếng [HOT]

Quạt thông minh đeo cổ có thể làm mát 12 tiếng [HOT]

Video: Mashable