Hướng dẫn khắc phục sự cố Google Maps không hoạt động trên iPhone hoặc iPad [HOT]

Hướng dẫn khắc phục sự cố Google Maps không hoạt động trên iPhone hoặc iPad [HOT]

Bật dịch vụ định vị

Bước 1. Mở Cài đặtsau đó nhấn Sự riêng tư.

Hướng dẫn khắc phục sự cố cho Google Maps không hoạt động trên iPhone hoặc iPad Photo 2

Bước 2. Nhấp vào Dịch vụ định vị. Nếu Dịch vụ Vị trí chưa được bật, hãy nhấn nút để mở chức năng.

Hướng dẫn khắc phục sự cố cho Google Maps không hoạt động trên iPhone hoặc iPad Photo 3

Khởi chạy lại ứng dụng Google Maps

Bước 1. Vuốt lên (nếu iPhone của bạn có nút home, hãy nhấn đúp vào nút đó) để mở giao diện đa nhiệm.

Hướng dẫn khắc phục sự cố cho Google Maps không hoạt động trên iPhone hoặc iPad Photo 4

Bước 2. Vuốt lên để đóng ứng dụng Google Maps. Sau đó, mở lại ứng dụng từ màn hình chính.

Hướng dẫn khắc phục sự cố cho Google Maps không hoạt động trên iPhone hoặc iPad Photo 5

Bật tính năng Làm mới ứng dụng nền cho Google Maps

Bước 1. Mở Cài đặtsau đó cuộn xuống và chọn bản đồ Google.

Hướng dẫn khắc phục sự cố cho Google Maps không hoạt động trên iPhone hoặc iPad Photo 6

Bước 2. Bật tính năng Làm mới ứng dụng nền.

Hướng dẫn khắc phục sự cố cho Google Maps không hoạt động trên iPhone hoặc iPad Photo 7

Cập nhật ứng dụng Google Maps từ App Store

Bước 1. Mở Cửa hàng ứng dụngnhấp chuột Hồ sơ ở góc trên cùng bên phải. Cuộn xuống để kiểm tra các bản cập nhật ứng dụng.

Bước 2. Nếu bạn tìm thấy Google Maps trong danh sách, hãy nhấn Cập nhật để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Trần Kiên